ROSIVA Šumperk s.r.o.
Bludovská 18
787 01 Šumperk
Češka Republika

tel.: +420 603 519 070  
e-mail: info@rosiva.cz  


česká verze
english version
Rukovodilac Internet portala www.NEWBalkan.com
::
Ekonomske vesti iz Srbije
i Crne Gore

Naš cilj: „Dugoročno podržavati i razvijati međusobne ekonomske i kulturne odnose
Češke Republike i Republike Srbije
“.

Proeksportne, marketing usluge i produkti

Usluge konsaltinga i marketinga za eksportere i investitore za firme i institucije
iz Češke Republike, Srbije, Crne Gore:

- Pružanje informacija o lokalnoj legislativi
- Potraživanje investicionih prilika
- Potraživanje projekata povoljnih za prijavljivanje u razvojne programe uz učešće čeških firmi

- Marketing usluge i ispitivanje tržišta
- Potraživanje i overavanje povoljnih trgovačkih partnera
- Održavanje trgovačkih kontakata i zastupništvo naših lokalnih konsultatora
- Organizacija trgovačkih sastanaka, stručnih seminara
- Asistencija osnivanja zastupništva i firmi
- Asistencija pri aktivnosti inostranog zastupništva

- Posredništvo pravnih usluga
- Rešavanje potraživanja čeških poverilaca u Srbiji i Crnoj Gori
- Rešavanje potraživanja poverilaca iz Srbije i Crne Gore u Češkoj Republici

- Prevodi i tumačenje na češki, srpski i engleski jezik
- Reklama i objavljivanje oglasa

- Priprema i tisak propagacionih materijala i izrada web stranica

Sve naše usluge – njihova razmera, orijentacija, forma te jezik završnog izveštaja isl. – su uvek optimalizovani sa gledišta potreba i zahteva naših klienata. Neoklevajte se da nas kontaktirate i saoštite nam Vašu viziju odmah ćemo Vam pripremiti uceljen predlog mogućeg postupka uključujući kalkulaciju cene.