ROSIVA Šumperk s.r.o.
Bludovská 18
787 01 Šumperk
Češka Republika

tel.: +420 603 519 070  
e-mail: info@rosiva.cz  


česká verze
english version
Rukovodilac Internet portala www.NEWBalkan.com
::
Ekonomske vesti iz Srbije
i Crne Gore

Istorija i sadašnjost

Firma ROSIVA Šumperk s.r.o. osnovana je još 1998. godine, kao nastavak trgovinskih aktivnosti fizičkih lica orijentisanih na zemlje Balkana sa ciljem da se aktivno uključe u podršku trgovini između Češke Republike i Savezne Republike Jugoslavije. Ove aktivnosti otpočele su još 1992. godine. Firma je tokom svog rada stekla znanja i praktična iskustva u realizaciji trgovinskih,
a u skladu sa svojom politikom društvene odgovornosti i humanitarnih aktivnosti. Stečena iskustva
i porast potražnje, na kraju su doprineli da se prvobitno čisto trgovinsko preduzeće pretvori
u firmu koja se bavi konsaltingom.

Danas se firma ROSIVA Šumperk s.r.o. orijentiše pre svega na sledeće delatnosti:
- konsalting za češke firme, koje u okviru njihovih proizvodnih i trgovačkih aktivnosti
  žele delovati u Srbiji i Crnoj Gori
- konsalting za srpske firme, koje u okviru njihovih proizvodnih i trgovačkih aktivnosti
  žele delovati u Češkoj Republici
- konsalting za češke investitore u Srbiji i u Crnoj Gori
- konsalting za samoupravne jedinice u Češkoj Republici u pogledu regionalne saradnje
  sa regionima u Srbiji i u Crnoj Gori
- rad internet portala www.newbalkan.com